Home page

Disclaimer

Amiz biedt de hulp per incident in principe eenzijdig aan, tenzij de patiënt en familie toestemming geven dat Amiz tweezijdig (voor hetzelfde incident) adviseert. Amiz adviseert ook bij bemiddeling. De patiënt en familie houden de regie over de afhandeling van het incident.

Amiz behoudt zich het recht voor om een verzoek om advies te weigeren om redenen van een bestaand geschil tussen patiënt en behandelaar,