Home page

Visie en achtergrond

Medische Fouten of incidenten gebeuren overal en altijd. Het is triest dat het gebeurt. Het is echter heel triest wanneer het nodeloos gebeurt. Van een fout kan geleerd worden. Patiënten hebben rondom het incident vele vragen, zoals naar de omstandigheden rond de fout. Wat is er precies gebeurd? Vaak krijgen ze geen duidelijk antwoord en gaan ze een klacht indienen of stappen ze naar de rechter van boosheid. Dit is nodeloos verdrietig.

Amiz wil daar wat aan doen, door patiënten bij te staan.